Fasadmålning i Västerås

Fasadmålning i Västerås

I vårt klimat utsätts fasaden för stora påfrestningar. Därför är det viktigt att inte vänta för länge med ommålningen.
Vi hjälper er gärna med rådgivning och besiktning så att rätt behandling görs.
Vi utför fasadmålning på ett sätt som bevarar huset och tål påfrestningarna i vårt klimat.
 
Du som kund behöver inte hyra ställningar eller köpa färg, det sköter vi själva.
Det enda du behöver göra är att bestämma vilken kulör du ska ha på fasaden och att vi kommer överens om när vi ska starta fasadmålningen.

Först tvättas fasaden för att, efter borttagning av gammal färg, grundas, mellanstrykas och färdigstrykas. Vid kulörbyte kan antalet färgpåstrykningar bli fler. På kulturhus används ofta linoljefärg vid målning av fasad då detta var en vanlig färg i äldre tider. Och en god regel vid ommålning av tidigare målade ytor är att välja samma färgtyp som ytan tidigare målats med.

Om befintlig fasad är i gott skick räcker det om vi gör en enklare fasadbehandling som oftast innebär högtryckstvätt och ommålning. Om fasaden är i sämre skick kan lagning av putsad yta behöva genomföras innan målning för bästa resultat. Beroende på vilken typ av målningsbehandling som ska utföras kan primer behöva användas och antal strykningar är beroende av målningsbehandling.
Primer används oftasts vid sugande underlag för att mätta och binda putsen så att färgen fäster bättre.

Först högtrycktvättas fasaden, oftast med rengöringsmedel såsom avfettning eller liknande. Om plåtfasaden är angripen av rost, skrapas eller borstas rosten bort och sedan appliceras rostskyddsfärg på de angripna delarna. Därefter appliceras färg efter behov vilket normalt är två strykningar.
Plåtfasad & Plåttak kan antingen strykas med pensel & roller men vanligast är att sprutmåla plåtfasad & plåttak.

Vi utför olika grader av målningsbehandlingar beroende på fönstrets kvalitet. En fönsterrenovering kan innebära byte av rötskadat trä (hela eller delar), omkittning, byte av tätningslister, renovering av fönsterdetaljer, justeringar av gångjärn eller byte av fönsterhakar. Eller endast målning.
Vid målning av träfönster kan det ibland vara aktuellt med fullständig bortskrapning av befintlig färg, framförallt om det finns många gamla färglager. Sedan grundas, mellanstryks och färdigstryks fönstret.
På kulturhus används ofta linoljefärg vid målning av fönster eftersom denna färg tidigare använts som bas för traditionell färgtillverkning.

Vi målar alla slags plåt- och ståldetaljer som förekommer på en fasad, t.ex. fönsterbleck, takfot, hängrännor och stuprör. Även ståldetaljer återfinns i alla fastigheter, t.ex. räcken, ventilationsluckor, utsmyckningsdetaljer med mera. Om plåten är angripen av rost, skrapas eller borstas rosten bort och sedan appliceras rostskyddsfärg på de angripna delarna. Därefter appliceras färg efter behov, vilket normalt är två strykningar.

Takpannor slits med tiden och mossa, lav och annan smuts får lätt fäste. 
Mossan drar åt sig vatten och det kan leda till frostsprängningar och takpannor går sönder. 
Med vår tvätt och målning så blir det riktigt rent och takpannorna får ett nytt ytskikt. 

Måla fasaden

Det gäller att hålla efter med fasadmålningen. Tummar man på målning av fasaden kan det bli mycket dyrare den dag vissa delar av fasaden ruttnat eller liknande.  Att följa rekommendationer och måla huset vart 10-15e år är ofta väldigt bra. Utsatta delar av fasaden mår bra av att få ett nytt lager färg lite oftare ändå. 
Finns ingen regel som säger att du måste måla hela huset utan du kan ta dom mest utsatta fasadbitarna ena året och andra ytor året efter så blir det inte allt för mycket färgskillnad.

Fasadmålning i Västerås med omnejd!

Vi utför fasadmålning på allt ifrån lilla lekstugan till stora företags byggnader. 
Vänta inte för länge med att ta hand om fasaden då det blir dyrare ju längre du väntar då du kan behöva byta en hel del panel. 
Kontakta oss för kostnadsfri offert på fasadmålning.

Vi använder bara det bästa!

Vid målning av din fasad så använder vi färg från Alcro-beckers. Vi gillar färgen och upplever den som riktigt bra. Man får känslan att fasaden verkligen är målad ordentligt. 
Alcro-beckers färger är miljövänliga och vi lämnar alla tomma burkar plus övriga sopor på sopstationen för att ta vara på miljön.

Fasadmålning i Västerås

Vad vi gör och vad du behöver göra

Vi fixar

  • Färg
  • Byggställning / lift
  • Verktyg
  • Täckmaterial m.m.

Du fixar

  • Kulör
  • Rotuppgifter (privatperson)
  • Tillgång till el & vatten
  • Undanröjt runt hus
Meny