Fönsterrenovering

Fönsterreparation av träfönster skiljer sig från andra typer av fönsterreparationer på grund av det organiska materialet som används. Trots detta har träfönster liknande behov av service och underhåll.

Fönsterrenovering är en viktig process som alla träfönster behöver genomgå med jämna mellanrum för att undvika att de förfaller och måste kasseras i slutändan.

Det är därför alltid en klok idé att kontakta Rönn & Born’s för fönsterlagning vilket kan vara ett kostnadseffektivt alternativ på lång sikt. Även om ett fönster kan se mycket slitet ut kan det oftast räddas genom en enkel fönsterlagning. Som kund är du alltid välkommen att kontakta oss om du är osäker på vad du bör göra med dina fönster.

I de flesta fall är fönsterreparation det självklara valet.

Det finns flera svaga punkter på ett fönster särskilt där träet kommer i kontakt med metall vilket kan leda till rostangrepp på träet. Också otäta fönster med springor, sprickor och flagor kan orsaka problem genom att möjliggöra röta i träet vilket gradvis förstör fönstret. Hörn och kanter är särskilt utsatta och bör därför övervakas noggrant.

Även nya träfönster behöver regelbunden service för att hålla sig i gott skick. Genom att genomgå regelbundna underhållsinsatser och fönsterrenoveringar från början kan man undvika allvarliga skador som allvarlig röta eller omfattande rostskador.

Välunderhållna fönster hjälper till att minska energikostnaderna genom att förbättra isoleringen. Varje liten springa kan göra en stor skillnad, och valet av glas i fönstret spelar också en betydande roll. Vi på Rönn & Born’s ger dig gärna tips och råd när du funderar över vilken vård eller uppdatering dina fönster behöver.

Utöver fönsterrenovering erbjuder vi på Rönn & Born’s flera andra tjänster. Om du behöver hjälp med att installera nya fönster eller dörrar i din fastighet är du välkommen att kontakta oss. Vi arbetar med olika material inklusive trä, plast och aluminium.

Rönn & Born’s betjänar både stora och små kunder. Vi arbetar med kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och fastighetsförvaltare samt enskilda privatpersoner. Under våra år som fönsterrenoverare  har vi byggt upp ett omfattande nätverk av kontakter och tack vare våra nöjda kunder har intresset för våra tjänster stadigt vuxit. Vi välkomnar alla som behöver hjälp med fönsterrenovering eller installation av nya fönster.