Fasadmålning

Plugs

Fasadmålning i Västerås med omnejd

Vi hjälper dig med alla typer av utvändiga målningsarbeten för privatbostäder, affärslokaler, offentliga byggnader och industrifastigheter. Fasadmålning behöver du boka i tid då möjligheterna att måla fasad på sommaren är kort och väderberoende.

Vi utför fasadmålning i Västerås med omnejd.
Fasadmålning, Takmålning plåt/tegel Ny- och ombyggnadsmåleri Rostskyddsmåleri av stålkunstruktioner Plåtmålning Garagemålning / Carport Fönstermålning Vindskivor

I vårt klimat utsätts fasaden för stora påfrestningar. Därför är det viktigt att inte vänta för länge med ommålningen. Vi hjälper er gärna med rådgivning och besiktning så att rätt behandling görs. Vi utför fasadmålning på ett sätt som bevarar huset och tål påfrestningarna i vårt klimat.
Du som kund behöver inte hyra ställningar eller köpa färg, detta sköter vi själva om det nu inte är så att du vill köpa färgen själv så klart. Det enda du behöver göra är att bestämma vilken kulör du ska ha på fasaden och att vi kommer överens om när vi ska starta fasadmålningen.

Fasadmålning i Västerås

Först tvättas fasaden för att, efter borttagning av gammal färg, grundas, mellanstrykas och färdigstrykas.
Vid kulörbyte kan antalet strykningar bli fler. På kulturhus används ofta linoljefärg vid målning av fasad då detta var en vanlig färg i äldre tider. Och en god regel vid ommålning av tidigare målade ytor är att välja samma färgtyp som ytan tidigare målats med

Om befintlig fasad är i gott skick räcker det om vi gör en enklare fasadbehandling som oftast innebär högtryckstvätt och ommålning. Om fasaden är i sämre skick kan lagning av putsad yta behöva genomföras innan målning för bästa resultat. Beroende på vilken typ av målningsbehandling som ska utföras kan primer behöva användas och antal strykningar är beroende av målningsbehandling.
Primer används oftasts vid sugande underlag för att mätta och binda putsen så att färgen fäster bättre.

  • Först högtrycktvättas fasaden, oftast med rengöringsmedel såsom avfettning eller liknande. Om plåtfasaden är angripen av rost, skrapas eller borstas rosten bort och sedan appliceras rostskyddsfärg på de angripna delarna. Därefter appliceras färg efter behov vilket normalt är två strykningar.

Vi utför olika grader av målningsbehandlingar beroende på fönstrets kvalitet. En fönsterrenovering kan innebära byte av rötskadat trä (hela eller delar), omkittning, byte av tätningslister, renovering av fönsterdetaljer, justeringar av gångjärn eller byte av fönsterhakar. Eller endast målning.
Vid målning av träfönster kan det ibland vara aktuellt med fullständig bortskrapning av befintlig färg, framförallt om det finns många gamla färglager. Sedan grundas, mellanstryks och färdigstryks fönstret.
På kulturhus används ofta linoljefärg vid målning av fönster eftersom denna färg tidigare använts som bas för traditionell färgtillverkning.

Vi målar alla slags plåt- och ståldetaljer som förekommer på en fasad, t.ex. fönsterbleck, takfot, hängrännor och stuprör. Även ståldetaljer återfinns i alla fastigheter, t.ex. räcken, ventilationsluckor, utsmyckningsdetaljer med mera. Om plåten är angripen av rost, skrapas eller borstas rosten bort och sedan appliceras rostskyddsfärg på de angripna delarna. Därefter appliceras färg efter behov, vilket normalt är två strykningar.

Offert på fasadmålning ?

Klicka till höger här eller gå längre ned på sidan så kan du kontakta oss

Snabbkontakt

...

Kontakt

Email :

info@ronneborns.se