Våra kära husdjur och barn i poolmiljön

Ta hand om badvattnet och säkerheten runt poolen

För att undvika överbelastning av poolen bör följande åtgärder vidtas:

 1. Begränsa antalet badande:
  Det är viktigt att följa poolens kapacitet och inte överbelasta den med för många personer samtidigt. Detta hjälper till att undvika problem med filter och pumpar. Se till att alla följer reglerna för att undvika överbelastning.
 2. Undvik hopp och dykningar:
  Att hoppa och dyka i poolen kan orsaka överbelastning på pumpar och filter. Det är bäst att undvika sådana aktiviteter för att undvika skador på poolens utrustning och för att bibehålla badvattnets renhet och säkerhet.
 3. Regelmässig rengöring av poolen:
  Att hålla poolen ren är avgörande för att undvika överbelastning av filter och pumpar. Ta bort löv, skräp och andra föremål som kan fastna i utrustningen. Regelbunden rengöring av poolens yta hjälper också till att förhindra smuts och bakterietillväxt.

Genom att följa dessa åtgärder kan överbelastning av poolen undvikas och du kan säkerställa en ren och säker badmiljö.

När det gäller potentiella hälsorisker att tänka på vid bad i pool, här är några viktiga punkter:

 1. Klor:
  Klor används för att desinficera poolvatten men höga klorhalter kan orsaka hudirritation, ögonbesvär och problem med luftvägarna. Personer med astma eller andra luftvägsproblem kan vara extra känsliga. Det är också viktigt att husdjur inte badar i poolen eftersom klor kan vara skadligt för dem.
 2. Bakterier och föroreningar:
  Även om klor hjälper till att bekämpa bakterier och föroreningar i poolvattnet finns det fortfarande en risk för smittspridning. Det är viktigt att hålla poolen ordentligt underhållen, rengöra den regelbundet och undvika att sjuka personer eller djur badar i poolen.
 3. Andra hälsorisker:
  Öppna sår eller skador på huden kan öka risken för infektion vid bad i poolen. Oerfarna simmare eller personer som är berusade kan också löpa större risk för drunkning. Det är viktigt att vara medveten om dessa risker och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

Genom att vara uppmärksam på dessa hälsorisker och vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla en ren och säker poolmiljö kan du minimera risken för hälsoproblem och njuta av en trygg simupplevelse.